Wortels van veranderingJongeren werken aan zichzelf in de kruidentuin

Handen in de klei, hoofd in de wind en aan de slag om je draai in het leven te vinden. Wortels van Verandering is een traject voor jongeren die een grote of kleine verandering in hun leven willen. In een groepje werken jongeren vijf ochtenden aan die verandering in de kruidentuin.

Blij als je buiten bent en toe aan een verandering? Dan is Wortels van verandering iets voor jou! Een ochtend per week kom je naar kruidentuin De Polderkol. In een kleine groep werkt ieder aan een eigen plan. Met steun van elkaar verzamel je moed en kennis om een stap richting jouw doel te zetten. Inspiratie uit de cyclus van de natuur. Meditatie tijdens het werk in de tuin. Marlies Engels is eigenaar van De Polderkol in Lelystad. Zij weet alles van de natuur en is jongerenwerker. Ik, Ilse Jagtenberg, hou van procesbegeleiding en motiveren. Samen zijn we gericht op succes en plezier. Doe je mee?

Het onderwerp van de verandering is voor ieder persoonlijk; het kan gaan om gedrag, gevoel, houding, een droom of een doel. Wortels van Verandering is een procesgerichte aanpak, de deelnemers krijgen ondersteuning bij de stappen die elke verandering vraagt, zoals verbeelden, verkennen, steun zoeken, volhouden en vieren. Wortels van Verandering is een initiatief van stichting Kruidenluiden en procesbegeleider Ilse Jagtenberg. Dankzij de combinatie van hun kennis over ecologie en zelfontwikkeling wordt er in de tuin gewerkt met het natuurlijke proces van verandering.

We werken bewust in een groep, waarbij ook ruimte is voor elkaars netwerk. In de natuur is er een samenhang tussen alle onderdelen, niets bestaat op zich. Het weer, planten, dieren, ziekten, bodem, ze staan met elkaar in verbinding. Ze hebben iets aan elkaar. Die dynamiek zoeken wij op, om elkaars proces te sterken en eventueel te ondersteunen via mensen of mogelijkheden uit elkaars netwerk. De groep bepaalt hoe krachtig die is.

Daarnaast krijgen deelnemers de ruimte om mensen die belangrijk voor hen zijn, zoals familie of vrienden actief te betrekken bij hun proces en de wekelijkse feedback. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers en diens ouders als je minderjarig bent of als je dat graag wilt, per mail een reflectie op de dag. Met daarin: Wat is er gedaan en hoe is dat gegaan en persoonlijke aanbevelingen of reflecties. Daarnaast is er aan het eind van het traject een reflectiegesprek van een uur waarbij de deelnemer mensen uit diens netwerk kan meenemen. Ouders, broer, tante, opa, partner, vrienden, wie er maar betrokken is bij het proces of kan bijdragen aan een positief vervolg.


De aanpakDe vorm van het programma is elke week hetzelfde; we komen aan, we delen in de check hoe we ervoor staan en in de check out hoe we het hebben beleefd. Daar tussenin gaan we aan de slag en is er doorlopend ondersteuning bij je persoonlijke zoektocht. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema vanuit de veranderfilosofie. We verdiepen het thema met theorie over de diverse fases van verandering, daarna is er een uitwisseling over wat ieder wil aanpakken. Vervolgens gaan we de tuin in. Daar is ruimte om te ontdekken hoe de natuur werkt en heelt en er is tijd voor zelfreflectie en coaching. Dat kan werken in stilte zijn, werken tijdens een groepsgesprek, een individueel gesprek of een combinatie daarvan.

Na anderhalf uur komen we bij elkaar en gaat ieder voor zich aan het werk met een eigen plan. Op een manier die bij je past. Aan tafel schrijven, tekenen, in de tuin iets inspreken of de boel in je hoofd op een rij krijgen. We ronden de ochtend af met een uitwisseling over; waar je ben gekomen; wat je nodig hebt van jezelf, de begeleiding of je groepsgenoten en welke stappen je gaat zetten. Dan nemen we afscheid in de check out en zien we elkaar een week later weer. Dat gaat zo vijf keer.

We willen graag dat de jullie een mooie stap vooruit zetten; daarom maken we gebruik van cyclische benaderingen. Dan is er geen mislukking, hooguit een herkansing of een nieuw begin. Bovendien is de natuur ook cyclisch. Zodoende past de werkwijze bij de omgeving. Bij procesmatig werken hoort dat je wel bijstuurt op de weg, maar het resultaat niet vooraf vaststelt, zoals bij een resultaatgerichte aanpak. Bij een procesmatige benadering blijft er ruimte voor verrassingen en nieuwe wendingen. Net als in de natuur. Het tempo en de cyclus van de natuur geeft hoop en rust, of je het nu wilt of niet. Dat stimuleert. We maken gebruik van motiverende gespreksvoering, een gesprekswijze die gericht is op veranderprocessen. Deze methode is veel gebruikt in verslavingszorg, vooral omdat het altijd hoop blijft bieden. Ook als het probleem, dat de verandering in de weg staat, hardnekkig is. Daarnaast is de werkwijze een vorm van peersupport; de wijsheid uit de groep wordt gedeeld met elkaar. We hebben de theoretische kennis, onze ervaringskennis en de ervaringskennis van de jongeren. Die proberen we te ontsluiten zodat we uit alle kennisbronnen kunnen putten. Dat doen we ook met het netwerk, dan krijg je een enorme rijkheid aan kennis, kansen en mogelijkheden.

Samenvatting* Voor jongeren van 12 tot 30 jaar.

* Vijf dinsdagochtenden van 9.00 tot 13.00 uur

* Voorjaar editie is op 2,9,16,23,30 april 2024.

* Zomer editie 14 mei, 21, 28 mei en 4, 11 2024

* Wekelijkse voortgangsmail van begeleiding

* Persoonlijk eindgesprek met ouders of anderen van een uur

* In kruidentuin De Polderkol in Lelystad.

* Kosten € 350,-

Het is wetenschappelijk bewezen dat het gezond is om in het groen te zijn; hartslag gaat omlaag, stresshormonen worden minder, het afweersysteem wordt sterker. De kruidentuin is daardoor een verkwikkende plek. De natuur is bovendien een indrukwekkende leermeester als het om verandering gaat; een zaadje groeit uit tot een hele plant en de wortels vormen een onderling netwerk waarin ze informatie uitwisselen, zoals waarschuwen voor gevaar. Wortels van Verandering werkt met die natuurlijke principes van transformatie, communicatie en onderlinge versterking.Wortels van veranderingStichting kruidenluiden heeft in nauwe samenwerking met de Polderkol de Biologische kruidentuin van productie tuin omgetoverd tot een bezoekerstuin. Ook gaat de Stichting kruidenluiden de kruidentuin faciliteren voor bezoekers en educatie.
De kruidentuin heeft meer dan 300 soorten planten die alle tot doel hebben om de gezondheid van de mensen te bevorderen. De meeste planten zijn inheems, onze voorkeur gaat uit naar Nederlandse planten, maar soms is de grens met wat inheems is wel heel moeilijk, zeker hier in de Flevopolder omdat dit land nog maar zo kort bestaat. Wij hebben de doelstelling als de plant geneeskrachtige werking heeft en het kan aarden in de tuin dan zijn ze van harte welkom.

Een deel van de kruiden, ongeveer 65 soorten zijn bedoeld voor de productie en het vervaardigen van de kruidenproducten. Van deze planten zijn redelijk grote bedden aanwezig. Doordat er van deze kruiden grote hoeveelheden aanwezig zijn geeft dat de mogelijkheid om de kruiden niet alleen te aanschouwen en te bewonderen maar kunnen ze ook gebruikt worden voor het maken van verse kruidenthee of bij activiteiten en cursussen. Dit maakt dat de kruidentuin niet alleen mooi is om te bezichtigen maar dat er ook werkelijk interactie met de planten kan plaatsvinden: dat de planten ook geplukt, geroken en geproefd kunnen worden.

U kunt de planten bewonderen en genieten van de mooie omgeving ook is het mogelijk om te kijken hoe de kruiden geoogst en gedroogd worden voor de kruidenthee. U bent dan van harte welkom om de kruidentuin te bekijken of langs te komen in het winkeltje voor producten of planten.

Om de kruidentuin nog aantrekkelijker te maken hebben wij ons best gedaan de tuin toch een beetje om te toveren tot een gezellige bezoekers tuin.


  • Er staan bordjes met namen bij de planten.
  • Er zijn gezellige zitplekjes.
  • Er zijn mogelijkheden voor activiteiten.
  • Er kan een kopje kruidenthee genuttigd worden.
  • Er is informatie over de tuin, het productieproces en de kruiden.
  • Er is een winkeltje waar de mogelijkheid is om de kruidenproducten van De Polderkol te kopen
  • Er is plantenverkoop van de meeste planten die in de tuin te vinden zijn.

De aanpakDe vorm van het programma is elke week hetzelfde; we komen aan, we delen in de check hoe we ervoor staan en in de check out hoe we het hebben beleefd. Daar tussenin gaan we aan de slag en is er doorlopend ondersteuning bij je persoonlijke zoektocht. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema vanuit de veranderfilosofie. We verdiepen het thema met theorie over de diverse fases van verandering, daarna is er een uitwisseling over wat ieder wil aanpakken. Vervolgens gaan we de tuin in. Daar is ruimte om te ontdekken hoe de natuur werkt en heelt en er is tijd voor zelfreflectie en coaching. Dat kan werken in stilte zijn, werken tijdens een groepsgesprek, een individueel gesprek of een combinatie daarvan.

Na anderhalf uur komen we bij elkaar en gaat ieder voor zich aan het werk met een eigen plan. Op een manier die bij je past. Aan tafel schrijven, tekenen, in de tuin iets inspreken of de boel in je hoofd op een rij krijgen. We ronden de ochtend af met een uitwisseling over; waar je ben gekomen; wat je nodig hebt van jezelf, de begeleiding of je groepsgenoten en welke stappen je gaat zetten. Dan nemen we afscheid in de check out en zien we elkaar een week later weer. Dat gaat zo vijf keer.

We willen graag dat de jullie een mooie stap vooruit zetten; daarom maken we gebruik van cyclische benaderingen. Dan is er geen mislukking, hooguit een herkansing of een nieuw begin. Bovendien is de natuur ook cyclisch. Zodoende past de werkwijze bij de omgeving. Bij procesmatig werken hoort dat je wel bijstuurt op de weg, maar het resultaat niet vooraf vaststelt, zoals bij een resultaatgerichte aanpak. Bij een procesmatige benadering blijft er ruimte voor verrassingen en nieuwe wendingen. Net als in de natuur. Het tempo en de cyclus van de natuur geeft hoop en rust, of je het nu wilt of niet. Dat stimuleert. We maken gebruik van motiverende gespreksvoering, een gesprekswijze die gericht is op veranderprocessen. Deze methode is veel gebruikt in verslavingszorg, vooral omdat het altijd hoop blijft bieden. Ook als het probleem, dat de verandering in de weg staat, hardnekkig is. Daarnaast is de werkwijze een vorm van peersupport; de wijsheid uit de groep wordt gedeeld met elkaar. We hebben de theoretische kennis, onze ervaringskennis en de ervaringskennis van de jongeren. Die proberen we te ontsluiten zodat we uit alle kennisbronnen kunnen putten. Dat doen we ook met het netwerk, dan krijg je een enorme rijkheid aan kennis, kansen en mogelijkheden.

Samenvatting* Voor jongeren van 12 tot 30 jaar.

* Vijf dinsdagochtenden van 9.00 tot 13.00 uur

* Voorjaar editie is op 2,9,16,23,30 april 2024.

* Zomer editie 14 mei, 21, 28 mei en 4, 11 2024

* Wekelijkse voortgangsmail van begeleiding

* Persoonlijk eindgesprek met ouders of anderen van een uur

* In kruidentuin De Polderkol in Lelystad.

* Kosten € 350,-

Het is wetenschappelijk bewezen dat het gezond is om in het groen te zijn; hartslag gaat omlaag, stresshormonen worden minder, het afweersysteem wordt sterker. De kruidentuin is daardoor een verkwikkende plek. De natuur is bovendien een indrukwekkende leermeester als het om verandering gaat; een zaadje groeit uit tot een hele plant en de wortels vormen een onderling netwerk waarin ze informatie uitwisselen, zoals waarschuwen voor gevaar. Wortels van Verandering werkt met die natuurlijke principes van transformatie, communicatie en onderlinge versterking.