Missie en visieDe natuur is onze grootste bondgenoot. Zorg voor de natuur, en de natuur zal voor ons zorgen.

David Attenborough


De natuur heeft ons niet nodig om te overleven maar wij de natuur wel. Het is wel duidelijk dat we op dit moment een puinhoop van de aarde gemaakt hebben en dat er snel iets moet veranderen. Niet voor de natuur die redt zich wel maar voor de dieren en de mensen en dan vooral ons nageslacht. Wij hebben de aarde in bruikleen en moeten daar voorzichtig mee omgaan. Dat wat je kapot gemaakt hebt moet je herstellen.En zeker in Nederland wij zijn op dit punt de beste van de wereld wij maken ons druk om de regenwouden en de ijsberen maar ondertussen is de natuur er bij ons het slechtst aan toe in de wereld.

Informatie van de rijksoverheid website:
"De Nederlandse biodiversiteit is het meest gedaald ten opzichte van Europa maar ook de Wereld van van ruim 40% in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. De biodiversiteit is hier uitgedrukt als MSA: Mean Species Abundance (gemiddelde soorten overvloed). Een MSA van 15% betekent dat de populaties van inheemse planten- en diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 15% van de natuurlijke situatie. De MSA geeft dus weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog over is. Op wereldschaal is circa 70% behouden gebleven."


Aan ons de grote taak om aan de slag te gaan.

Om ons in te zetten hebben wij de Stichting Kruidenluiden opgericht. De missie van stichting Kruidenluiden is om mensen, kruiden en natuur met elkaar te verbinden. Als mensen geen kennis en interesse voor de natuur hebben en geen verbinding met de natuur is het ook moeilijk om waardering en respect voor de natuur te hebben. De visie is om meer bekendheid aan kruiden en hun gezondheidsbevorderende eigenschappen te geven. Hierdoor de mensen weer bewust te maken van hun eigen gezondheid maar ook de schatten die de natuur en kruiden te bieden hebben.

Via de activiteiten hopen we de kruiden weer onder de aandacht van de mensen te krijgen.Dit kan zijn in het directe toepassen van kruiden maar ook door kruiden in de leefomgeving te brengen. Zoals bijvoorbeeld het vergroenen van de steden, omdat kruiden niet alleen als groen, maar ook praktisch te gebruiken zijn. Een missie waar wij al enige tijd mee bezig zijn is ‘Therapie in de tuin’. Hieraan is de visie gekoppeld om een plek te worden waar mensen zich fijn en veilig voelen en waar we mensen kunnen ondersteunen in hun ziekteproces of lichamelijk welbevinden door middel van de kruiden, gezondheid advies, de buitenlucht en een fijne, veilige omgeving. Om dit te bereiken hebben we als basis een kruidentuin en tevens ook bezoekerstuin geopend op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Hier kan er kennis uitgedragen worden over de kruiden en het gebruik ervan. Er zullen lezingen, cursussen, workshops en rondleidingen georganiseerd worden. Dit zal het hele jaar door plaatsvinden op vaste data, maar er kan ook overlegd worden met de desbetreffende groep over een geschikte datum. Verder zal er met verschillende instanties en mensen samenwerking worden gezocht.

Wij hopen in de loop der jaren een netwerk te vormen met mensen en organisaties om de kruiden en de kennis verder te verspreiden zodat kruiden weer meer onderdeel worden van ons dagelijks leven zoals dat in vroegere tijden en in andere landen gewoon was/ is. Als deze mensen klachten hebben lopen ze eerst naar de natuur en de planten om te kijken wat die te bieden hebben. Op deze manier is het mogelijk om op een eenvoudige, goedkope en gezonde manier een oplossing te vinden voor je klachten.
Hier zijn in de eerste plaats natuur en planten voor nodig en in de tweede plaats de kennis over de planten en hun heilzame werking.


De thema's

In het beleid van Stichting Kruidenluiden hebben de volgende thema's prioriteit:

 • Activiteiten in de kruidentuin
 • Lezingen en excursies
 • Zichtbare deelname externe activiteiten zoals open dagen biologische landbouw
 • Versterken van de organisatie
 • Gericht zoeken naar meer vrijwilligers medewerkers
 • Netwerk vergroten, samenwerking met andere verenigingen, organisatie`s en instanties
 • Vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid
 • Verbeteren van de financiële positie
 • Ledenwerving
 • Sponsoring
 • Collectiebeheer
 • Gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie
 • Heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort
 • Zichtbaarheid van de collectie

Toekomst visie

Wat de toekomst ons brengt weet niemand. Toch in het slim om een plan uit te zetten en ideeën te ontwikkelen waar je naartoe wilt werken. Stichting Kruidenluiden is meer dan alleen een bezoekerstuin. We hopen een beweging te worden om kruiden onder de aandacht van de mensen te krijgen en mensen bewust te maken van het belang van kruiden en planten.

Onze ambitie`s zijn hoog wij hebben vele plannen om de kennis en het belang van kruiden te verspreiden. Zowel voor de kruidentuin als Stiching kruidenluiden willen we onze doelen veel breder trekken: zo willen we een brede samenwerking opzetten om meerdere projecten op te zetten:

 • Erkend botanische tuin
 • Kruiden educatie op scholen (opzetten van lesprogramma waarbij we een video maken en kruiden en lesmateriaal naar scholen kunnen sturen)
 • Kruidenboek, lesmateriaal, internetlessen
 • Cursussen en educatie
 • Therapie in de tuin
 • Onderzoek naar traditie`s en gebruiken in van oude geneeskunde
 • Kruiden in de stad
 • Kruiden ter ondersteuning van de aarde (door middel van kruiden denk aan het verbeteren van landbouwgronden of het reinigen van vervuilde gebieden).
 • Kruidenreizen….Op zoek naar kruiden gebruiken en geneeskundige tradities over de wereld.OrganisatieDe natuur is onze grootste bondgenoot. Zorg voor de natuur, en de natuur zal voor ons zorgen.

David Attenborough


De natuur heeft ons niet nodig om te overleven maar wij de natuur wel. Het is wel duidelijk dat we op dit moment een puinhoop van de aarde gemaakt hebben en dat er snel iets moet veranderen. Niet voor de natuur die redt zich wel maar voor de dieren en de mensen en dan vooral ons nageslacht. Wij hebben de aarde in bruikleen en moeten daar voorzichtig mee omgaan. Dat wat je kapot gemaakt hebt moet je herstellen.En zeker in Nederland wij zijn op dit punt de beste van de wereld wij maken ons druk om de regenwouden en de ijsberen maar ondertussen is de natuur er bij ons het slechtst aan toe in de wereld.

Informatie van de rijksoverheid website:
De Nederlandse biodiversiteit is het meest gedaald ten opzichte van Europa maar ook de Wereld van van ruim 40% in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. De biodiversiteit is hier uitgedrukt als MSA: Mean Species Abundance (gemiddelde soorten overvloed). Een MSA van 15% betekent dat de populaties van inheemse planten- en diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 15% van de natuurlijke situatie. De MSA geeft dus weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog over is. Op wereldschaal is circa 70% behouden gebleven. Dus aan ons de grote taak om daarmee aan de slag te gaan.

Om ons hiervoor in te zetten hebben wij de Stichting Kruidenluiden opgericht. De missie van stichting Kruidenluiden is om mensen, kruiden en natuur met elkaar te verbinden. Als mensen geen kennis en interesse voor de natuur hebben en geen verbinding met de natuur is het ook moeilijk om waardering en respect voor de natuur te hebben. De visie is om meer bekendheid aan kruiden en hun gezondheidsbevorderende eigenschappen te geven. Hierdoor de mensen weer bewust te maken van hun eigen gezondheid maar ook de schatten die de natuur en kruiden te bieden hebben.

Via de activiteiten hopen we de kruiden weer onder de aandacht van de mensen te krijgen.Dit kan zijn in het directe toepassen van kruiden maar ook door kruiden in de leefomgeving te brengen. Zoals bijvoorbeeld het vergroenen van de steden, omdat kruiden niet alleen als groen, maar ook praktisch te gebruiken zijn. Een missie waar wij al enige tijd mee bezig zijn is ‘Therapie in de tuin’. Hieraan is de visie gekoppeld om een plek te worden waar mensen zich fijn en veilig voelen en waar we mensen kunnen ondersteunen in hun ziekteproces of lichamelijk welbevinden door middel van de kruiden, gezondheid advies, de buitenlucht en een fijne, veilige omgeving. Om dit te bereiken hebben we als basis een kruidentuin en tevens ook bezoekerstuin geopend op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Hier kan er kennis uitgedragen worden over de kruiden en het gebruik ervan. Er zullen lezingen, cursussen, workshops en rondleidingen georganiseerd worden. Dit zal het hele jaar door plaatsvinden op vaste data, maar er kan ook overlegd worden met de desbetreffende groep over een geschikte datum. Verder zal er met verschillende instanties en mensen samenwerking worden gezocht.

Wij hopen in de loop der jaren een netwerk te vormen met mensen en organisaties om de kruiden en de kennis verder te verspreiden zodat kruiden weer meer onderdeel worden van ons dagelijks leven zoals dat in vroegere tijden en in andere landen gewoon was/ is. Als deze mensen klachten hebben lopen ze eerst naar de natuur en de planten om te kijken wat die te bieden hebben. Op deze manier is het mogelijk om op een eenvoudige, goedkope en gezonde manier een oplossing te vinden voor je klachten.
Hier zijn in de eerste plaats natuur en planten voor nodig en in de tweede plaats de kennis over de planten en hun heilzame werking.


De thema's

In het beleid van Stichting Kruidenluiden hebben de volgende thema's prioriteit:

 • Activiteiten in de kruidentuin
 • Lezingen en excursies
 • Zichtbare deelname externe activiteiten zoals open dagen biologische landbouw
 • Versterken van de organisatie
 • Gericht zoeken naar meer vrijwilligers medewerkers
 • Netwerk vergroten, samenwerking met andere verenigingen, organisatie`s en instanties
 • Vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid
 • Verbeteren van de financiële positie
 • Ledenwerving
 • Sponsoring
 • Collectiebeheer
 • Gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie
 • Heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort
 • Zichtbaarheid van de collectie

Toekomst visie

Wat de toekomst ons brengt weet niemand. Toch in het slim om een plan uit te zetten en ideeën te ontwikkelen waar je naartoe wilt werken. Stichting Kruidenluiden is meer dan alleen een bezoekerstuin. We hopen een beweging te worden om kruiden onder de aandacht van de mensen te krijgen en mensen bewust te maken van het belang van kruiden en planten.

Onze ambitie`s zijn hoog wij hebben vele plannen om de kennis en het belang van kruiden te verspreiden. Zowel voor de kruidentuin als Stiching kruidenluiden willen we onze doelen veel breder trekken: zo willen we een brede samenwerking opzetten om meerdere projecten op te zetten:

 • Erkend botanische tuin
 • Kruiden educatie op scholen (opzetten van lesprogramma waarbij we een video maken en kruiden en lesmateriaal naar scholen kunnen sturen)
 • Kruidenboek, lesmateriaal, internetlessen
 • Cursussen en educatie
 • Therapie in de tuin
 • Onderzoek naar traditie`s en gebruiken in van oude geneeskunde
 • Kruiden in de stad
 • Kruiden ter ondersteuning van de aarde (door middel van kruiden denk aan het verbeteren van landbouwgronden of het reinigen van vervuilde gebieden).
 • Kruidenreizen….Op zoek naar kruiden gebruiken en geneeskundige tradities over de wereld.