CollectiebeleidKlik hier voor onze collectie.

In eerste instantie hadden wij als uitgangspunt dat alleen inheemse planten, die in Nederland voorkomen of in Nederland in het wild groeien in de tuin welkom waren. Maar dat bleek nog een vrij lastig uitgangspunt te zijn want wat blijkt dat bijna alle soorten die hier op dit moment groeien van oorsprong toch uit andere landen afkomstig zijn. Ook is het voor een kruidentuin in Flevoland moeilijk om oorspronkelijke soorten te hebben want Flevoland bestaat pas 60 jaar dus van oorsprong was hier alleen maar water.

Wat is de grens, wanneer is een plant Nederlands en wanneer is het toch import, hoe lang doet een plant erover om te integreren en zich tot de Nederlandse soorten mogen benoemen.

Op dit moment is het de regel in de Flora van Nederland dat de Archeofyt (archaios "oud" en phytón "plant") zijn erkend als inheemse planten. Het is een biogeografische statusaanduiding voor plantensoorten die zich na de laatste ijstijd en vóór 1492, eventueel met hulp van de mens heeft gevestigd.Planten die na 1492 zijn ingeburgerd en tot de wilde flora van een gebied horen worden neofyten of exoten genoemd. Archeofyten worden in het kader van de natuurbescherming als inheems beschouwd, maar neofyten niet.

Ook zie je dat veel planten die hier oorspronkelijk wel thuis horen uit de Flora van Nederland verloren zijn gegaan of op een rode lijst van beschermde planten staan en dus bijna niet meer te vinden zijn.

Wij hebben daarom ons uitgangspunt bijgesteld en nu zijn alle planten met een geneeskrachtige basis van harte welkom. Dit is een minder strak beleid en geeft ook meer ruimte. Ook hebben we ontdekt dat dat meteen ruimte geeft voor mooie soorten en groter assortiment.

Maar dit neemt niet weg dat onze voorliefde blijft bestaan voor de oorspronkelijke wilde planten en dat we dat ook in tuin en als boodschap willen uitdragen. Maar de verzameling uitheemse planten geeft ook wel een mooi beeld en gelegenheid om planten die bekend zijn om hun geneeskrachtige werking in levende lijve te zien, zoals bijvoorbeeld de Rode zonnehoed.

De verzameling die wij hebben staat in de volle grond: dit wil zeggen dat ze gewoon meebewegen en groeien met het seizoen en de natuur. Het kan zo zijn ze soms een jaar minder willen groeien of we moeten strijden om ze het seizoen door te helpen of dat ze juist weelderig groeien omdat ze het enorm naar de zin hebben. Of de soort is uitgebloeid of nog groot moet groeien.
Dat is natuur!

Van sommige soorten zijn grote bedden aanwezig omdat die gebruikt worden voor de kruidenthee. Van andere soorten zijn er maar een aantal omdat ze er puur voor de verzameling zijn.

Wij hebben van alle soorten de originele wilde vorm en geen gecultiveerde vorm, tenzij deze speciaal zo ontwikkeld is in verband met de geneeskrachtige werking: dit is een grote uitzondering.

Maar de regel is eigenlijk dat de meeste soorten in de oorspronkelijke vorm de meeste werkzame stoffen bezitten en de grootste geneeskrachtige werking hebben. Gecultiveerde planten zijn vaak doorgekweekt voor het mooie en hebben daardoor niet meer de juiste balans in werkzame stoffen.

Ook van de uitheemse soorten hebben wij de originele wilde soorten. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk soorten te verzamelen.

Een deel van de kruidentuin is productietuin voor het vervaardigen van de kruidenproducten, maar is er ook een verzameling van planten die minder bekend zijn als medicijn of inheemse plant. Het doel van de collectie is om de geneeskrachtige planten uit Nederland te laten zien en voorlichtingen te geven over hoe deze toegepast kunnen worden. Als eerste moet het kruid in de Nederlandse klimaat kunnen overleven.

De collectie wordt jaarlijks opnieuw geïnventariseerd om deze compleet te houden. Hierbij worden nieuwe soorten die in de collectie worden geïntroduceerd of juist soorten die de collectie verlaten, in opgenomen.

Bij de kruiden in de tuin staan naambordjes met:

  • Nederlandse naam
  • Latijnse naam
  • Familienaam
  • Icoontjes over de geneeskrachtige toepassing.

Sommige soorten zijn echt zeldzaam en onze trots. We hebben er hard voor gewerkt om ze in de tuin te krijgen. Neem daarom niet zomaar plantjes mee uit de tuin maar vraag er naar of koop ze bij de ingang.

Als ze zomaar worden weggenomen en we zijn de soorten kwijt, is dat verdrietig niet alleen voor ons maar ook voor de plantjes en andere mensen.

Wij willen juist soorten verspreiden en zijn bereid ze ook te geven/ verkopen. Dus vraag alstublieft!


Klik hier voor onze collectie.


CollectiebeleidIn eerste instantie hadden wij als uitgangspunt dat alleen inheemse planten, die in Nederland voorkomen of in Nederland in het wild groeien in de tuin welkom waren. Maar dat bleek nog een vrij lastig uitgangspunt te zijn want wat blijkt dat bijna alle soorten die hier op dit moment groeien van oorsprong toch uit andere landen afkomstig zijn. Ook is het voor een kruidentuin in Flevoland moeilijk om oorspronkelijke soorten te hebben want Flevoland bestaat pas 60 jaar dus van oorsprong was hier alleen maar water.

Wat is de grens, wanneer is een plant Nederlands en wanneer is het toch import, hoe lang doet een plant erover om te integreren en zich tot de Nederlandse soorten mogen benoemen.

Op dit moment is het de regel in de Flora van Nederland dat de Archeofyt (archaios "oud" en phytón "plant") zijn erkend als inheemse planten. Het is een biogeografische statusaanduiding voor plantensoorten die zich na de laatste ijstijd en vóór 1492, eventueel met hulp van de mens heeft gevestigd.Planten die na 1492 zijn ingeburgerd en tot de wilde flora van een gebied horen worden neofyten of exoten genoemd. Archeofyten worden in het kader van de natuurbescherming als inheems beschouwd, maar neofyten niet.

Ook zie je dat veel planten die hier oorspronkelijk wel thuis horen uit de Flora van Nederland verloren zijn gegaan of op een rode lijst van beschermde planten staan en dus bijna niet meer te vinden zijn.

Wij hebben daarom ons uitgangspunt bijgesteld en nu zijn alle planten met een geneeskrachtige basis van harte welkom. Dit is een minder strak beleid en geeft ook meer ruimte. Ook hebben we ontdekt dat dat meteen ruimte geeft voor mooie soorten en groter assortiment.

Maar dit neemt niet weg dat onze voorliefde blijft bestaan voor de oorspronkelijke wilde planten en dat we dat ook in tuin en als boodschap willen uitdragen. Maar de verzameling uitheemse planten geeft ook wel een mooi beeld en gelegenheid om planten die bekend zijn om hun geneeskrachtige werking in levende lijve te zien, zoals bijvoorbeeld de Rode zonnehoed.

De verzameling die wij hebben staat in de volle grond: dit wil zeggen dat ze gewoon meebewegen en groeien met het seizoen en de natuur. Het kan zo zijn ze soms een jaar minder willen groeien of we moeten strijden om ze het seizoen door te helpen of dat ze juist weelderig groeien omdat ze het enorm naar de zin hebben. Of de soort is uitgebloeid of nog groot moet groeien.
Dat is natuur!

Van sommige soorten zijn grote bedden aanwezig omdat die gebruikt worden voor de kruidenthee. Van andere soorten zijn er maar een aantal omdat ze er puur voor de verzameling zijn.

Wij hebben van alle soorten de originele wilde vorm en geen gecultiveerde vorm, tenzij deze speciaal zo ontwikkeld is in verband met de geneeskrachtige werking: dit is een grote uitzondering.

Maar de regel is eigenlijk dat de meeste soorten in de oorspronkelijke vorm de meeste werkzame stoffen bezitten en de grootste geneeskrachtige werking hebben. Gecultiveerde planten zijn vaak doorgekweekt voor het mooie en hebben daardoor niet meer de juiste balans in werkzame stoffen.

Ook van de uitheemse soorten hebben wij de originele wilde soorten. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk soorten te verzamelen.

Een deel van de kruidentuin is productietuin voor het vervaardigen van de kruidenproducten, maar is er ook een verzameling van planten die minder bekend zijn als medicijn of inheemse plant. Het doel van de collectie is om de geneeskrachtige planten uit Nederland te laten zien en voorlichtingen te geven over hoe deze toegepast kunnen worden. Als eerste moet het kruid in de Nederlandse klimaat kunnen overleven.

De collectie wordt jaarlijks opnieuw geïnventariseerd om deze compleet te houden. Hierbij worden nieuwe soorten die in de collectie worden geïntroduceerd of juist soorten die de collectie verlaten, in opgenomen.

Bij de kruiden in de tuin staan naambordjes met:

  • Nederlandse naam
  • Latijnse naam
  • Familienaam
  • Icoontjes over de geneeskrachtige toepassing.

Sommige soorten zijn echt zeldzaam en onze trots. We hebben er hard voor gewerkt om ze in de tuin te krijgen. Neem daarom niet zomaar plantjes mee uit de tuin maar vraag er naar of koop ze bij de ingang.

Als ze zomaar worden weggenomen en we zijn de soorten kwijt, is dat verdrietig niet alleen voor ons maar ook voor de plantjes en andere mensen.

Wij willen juist soorten verspreiden en zijn bereid ze ook te geven/ verkopen. Dus vraag alstublieft!


Klik hier voor onze collectie.