PlantenverkoopStichting Kruidenluiden heeft als doel de geneeskrachtige planten weer onder de aandacht te brengen en ze te verspreiden door het land. Daarbij hoort ook de verkoop van planten bij.

Er zijn meer dan 300 soorten geneeskrachtige planten in de kruidentuin aanwezig, waarvan er ook een aantal zeldzaam zijn en op de rode lijst staan. (De biodiversiteit in Nederland is enorm afgenomen en vele planten zijn in in de natuur verdwenen).

De planten voelen zich in onze kruidentuin enorm thuis en maken vele zaailingen en jonge scheuten, zodat het mogelijk is om deze te kunnen vermeerderen, oppotten en verkopen. Het is jammer als deze worden weggeschoffeld en verloren gaan en ze niet kunnen uitgroeien. Het zou fijn zijn als ze kunnen volgroeien en verspreid kunnen worden.

Dit gebeurt nu al op kleine schaal: vanuit de tuin halen we regelmatig plantjes. Het is de bedoeling dat er een planten verkooppunt komt. We zijn dit nog aan het opzetten en kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Mensen die het leuk vinden om plantjes op te kweken of jonge plantjes vanuit de tuin te verpotten zijn van harte welkom.


Als u een kruidentuin of kruiden project wilt beginnen kom dan vooral langs.

Wij hebben een lijst met kruiden die als basis in een kruidentuin aanwezig kunnen zijn. We hebben een basis inrichting gemaakt met kruiden die goed bij elkaar passen.

In de kruidentuin hebben we voorbeeldtuintjes en bloembakken. Beter is de kruiden in de grond te zetten. Dit is beter voor de planten en ook voor de aarde. De bodemstructuur kan zo door middel van de kruiden weer herstellen.

Het assortiment van de plantjes is te vinden in de soortenlijst bij het collectiebeleid.

Informatie van de rijksoverheid website:
"De Nederlandse biodiversiteit is het meest gedaald ten opzichte van Europa maar ook van de wereld, van ruim 40% in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. De biodiversiteit is hier uitgedrukt als MSA: Mean Species Abundance (gemiddelde soorten overvloed). Een MSA van 15% betekent dat de populaties van inheemse planten- en diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 15% van de natuurlijke situatie. De MSA geeft dus weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog over is. Op wereldschaal is circa 70% behouden gebleven."